pateisinti

pateisinti
patéisinti tr. Rtr, ; 1. teigti, įrodyti ką esant teisų, nekaltą, nesmerktiną, apginti: Be reikalo pirma žmoną jo pakaltindavom, o jį patéisindavom Krs.refl. Š pasiaiškinti dėl ko nors, įrodyti savo teisumą: Pasitéisinęs nuovargiu, jis išėjo namo NdŽ. Mun reik važiuoti pasitéisinti Yl. Ką pasakysi sau pasiteisinti? J.Balč. Jis dar téisinas! Ką gi pasitéisysi, kad visi tavę nukaltino Mžš. Nė vienas negali pasiteisinti nežinojęs įstatymo GK1939,98. Ir bloga padaręs mokėdavo pasiteisinti . Pasitéisinti vyresnybei 1. | Kuo čia tie raštų žmonės pasiteisina savo gramatikos taisyklėmis – nieku gyvu negaliu suprasti J.Jabl. 2. Ser pagrįsti, įrodyti esant svarbų: Be patéisinamos priežasties NdŽ. Patéisinamasis raštas NdŽ. | refl.: Pasitéisinamasis raštas NdŽ. 3. pripažinti esant leistiną, nesmerktiną: Nevykusį pasielgimą reikia patéisinti nepatyrimu 1. Negali būti jokių, kad ir sudėtingiausių, aplinkybių, kurios pateisintų išdavystę, susitaikymą su niekšyste . Tokį žiaurumą jie pateisino kaip neišvengiamą blogybę . Patéisinama klaida NdŽ. Daryti tai, ko protas nepatéisina NdŽ.
patéisinamai adv.: Nepateisinamai eikvojama nervų ir raumenų energija išsenka .
4. dokumentaliai patvirtinti (išlaidų teisėtumą): Išlaidas patéisino sąskaitomis 1. Patéisinamasis dokumentas 1. 5. įvykdyti, atlikti, kas patvirtintų tai, ko buvo tikimasi, neapvilti: Vaikinai ėmėsi darbo, stengėsi pateisinti tėvų ir ūkio vadovų pasitikėjimą . Svečio kalba nepateisino į jį sudėtų lūkesčių .refl. išsipildyti, įvykti: Laikas bėgo, o sudėtos į geresnį gyvenimą viltys nepasiteisino . Kapitono pranašavimai visiškai pasiteisino .refl. pasirodyti esant reikalingam, naudingam, tikslingam: Pasiteisino kiekvieną ketvirtį rengiamos įmonių vadovų, cechų, skyrių vadovų dienos . \ teisinti; apteisinti; atiteisinti; įteisinti; išteisinti; nuteisinti; pateisinti; prasiteisinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pateisinti — patéisinti vksm. Jõ prãstą dárbą gãlima patéisinti patirtiẽs stokà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apteisinti — tr. Rtr, KŽ; Lex41, Q408, H179, Sut, N, KII123 1. K, R169, MŽ385, J žr. pateisinti 1. ║ refl. R, MŽ, Sut, N, KŽ: Moka dabar vaikai apsiteisinti Krš. 2. žr. išteisinti 2: Žmogus buvo nekaltas, dėl to ir teismas apteisino Trg. Apteisins, dabok Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pateisinimas — sm. (1) Rtr 1. NdŽ, KŽ → pateisinti 1: Nėra ir negali būti jam pateisinimo! V.Krėv. Visa, apie ką aš čia kalbėjau, nėra jų pateisinimas rš. ║ refl. Rtr, KŽ: Tokį pasiteisinimą įstatymas laiko nepakankamu NdŽ. Ieškoti pasiteisinimo DŽ1. Bet jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teisinti — ( yti K; N), ina, ino tr. K, Š, K.Būg(Ds); N, L, Rtr 1. MŽ, Sut, M laikyti nekaltu, nesmerktinu, užtarti, ginti: Teisink mane nuo pakalbų, apšokimų J. Vieni jį kaltina, kiti teisina DŽ. Tą vaikelį visumet teisini Krš. Tų mergų visi Tryškiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • beširdystė — beširdỹstė dkt. Patéisinti sàvo beširdỹstę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nacis — nãcis, nãcė dkt. Káltinti mėgi̇̀nimu patéisinti naciùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nacė — nãcis, nãcė dkt. Káltinti mėgi̇̀nimu patéisinti naciùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmokėti — 1 apmokėti 1. tr., intr. atlyginti, sumokėti tai, kas priklauso, privaloma: Ažu mokyklę reikia apmokėt ir knygas nuspirkt Dgč. Apmokėjo visiems skolininkams BsMtII168. Ma[no] visos mokystos apmokėta Rod. JAV moters darbas apmokamas pigiau, negu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiteisinti — tr. Rtr, KŽ, atateisinti Š, atteisinti K; N 1. įrodyti, įtikinti esant ką teisų, nekaltą, apginti: Atiteisinau aš jįjį, jau jis nebus urpiamas, olbijamas J. ║ refl. Sut, N, K, KII123,286, KŽ pasiaiškinti dėl savo elgesio, įrodinėjant savo teisumą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaltinti — tr. pateisinti: Advė nori suprasti Dagienę, nori ją atkaltinti I.Simon. Pinigai kaltuosius atkaltina A1885,237. | refl.: Ji būtų atsikaltinusi tuo, kad esanti per daug užimta I.Simon. kaltinti; apkaltinti; atkaltinti; įkaltinti; iškaltinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”